Våre løsninger dekker kostnads kontroll av frakt, og kostnadsallokering på avdeling/selskap/enhetsnivå samt viderefakturering av frakt.

 

Med avanserte algoritmer og maskinlæring analyseres avvik over tid.

 

Resultater, trender  og analyser synliggjøres løpende i vår skybaserte løsning.