Vi forenkler hverdagen for både transportkjøper og transportør.

Velkommen til Softlogs

Full digitalisering av fraktkostnader gir kunden et transportsystem med god kontroll og oversikt over alle fraktrelaterte elementer.

Prosesser som før tok timer, er nå gjort med ett klikk!

Fordeler ved å bruke våre løsninger

Kontroll

Våre løsninger dekker kostnadskontroll av frakt, og kostnadsallokering på avdeling, selskap og enhetsnivå.

Analyser

Ved hjelp av avanserte algoritmer og maskinlæring analyserer vi avvik over tid og finner ulønnsomme prosesser.

Oversikt

Resultater, trender og analyser synliggjøres løpende i vår skybaserte løsning.

Vil du høre mer? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Løsninger

Våre løsninger er også anvendbare for 3PL/4PL virksomheter. Vårt økonomisystem dekker all transportøkonomi- relaterte deler så som kostnadskontroll, økonomisk fraktanalyse, fraktkostnadsallokering på avdeling/selskap/enhetsnivå og viderefakturering av frakt.

FIM - Freight Invoice Management

Systemet for fakturakontroll, kostnadskontroll av fraktkostnader og transportanalyse samler data fra bedriftens ordresystem, transportbookinger og frakt-fakturaer/sendingstatistikk. Her analyseres trender og avvik av transportkostnader slik at vi får frem forbedringspotensiale, både...

Vendor management/landed cost

I Softlogs legger vi inn alle leverandører med tilhørende aliasnavn. På denne måten kan vi koble sammen innkjøpsordre mot både fraktkostnader og tollkostnader og på så vis gjøre en "landed cost" analyse.

FAC – Fraktavtalekontroll

Fraktavtaler er komplekse, derfor har vi lagd vår egen løsning for å få kontroll på disse, i vårt system kan vi enkelt registrere/følge opp fraktavtaler.

Prisforespørsel (API + App)

Price query ligger til grunn for all priskalkulering mot fraktavtaler i Softlogs. Funksjonaliteten er tilgjengelig både som en APP som en ren støtte funksjon til ordreregistreringen, eller som ett REST API som kan anropes direkte fra ordresystemet.

Fraktkostnadsallokering

Å knytte opp en fraktkostnad der den hører hjemme er ofte basert på bruk av X antall kundenummer hos transportøren og like stort antall av fakturaer.

Client/department Cloud

Enten man er en 3/4PL eller om man sentralt er ansvarlig for frakten med flere avdelinger/underavdelinger så trenger man en enkel måte å måle og oppdatere kunder eller avdelinger på.

Tollportal

Vår tollportal forenkler samarbeidet mellom importør/eksportør, transportør og speditør. Informasjonen sendes via vår portal slik at man oppnår full automatikk i fortollingsarbeidet, selv med PDF fakturaer.

Fraktavsetninger

Vi har bygget inn en funksjon i vårt FIM - Freight Invoice Management hvor vi med hjelp av fraktfakturaer, bookingdata og AI, basert på trender og tidligere perioder kan periodisere transportkostnader med god presisjon og full automatikk.

KPI Rapportering – Power BI

Vi kan samle data fra alle våre moduler til manager cockpit hvor vi presenterer økonomisk analyse av frakt og rapporter for både økonomisjefen og logistikksjefen for å kunne gjøre fraktoptimalisering....

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»