Fraktavsetninger

Fraktavsetninger

Hvordan kan du estimere den eksakte transportkostnaden for en måned?

Bakgrunn

Markedsutviklingen har gjort at lager og produksjon har blitt mer sentralisert, slik at transportkostnaden blitt en større del av produktkostnaden. Derfor er det viktig for våre kunder å ha en god kontroll på sin transportøkonomi.

Legger man også til den siste lærdommen vi fikk med pandemien så ser vi at konsumenter hopper over butikkleddet, og vil ha varer levert rett hjem. Dette gjør at «last mile» har blitt et begrep og en ytterligere kostnad. Transportkostnader har også blitt en konkurranseparameter slik at «fritt levert» er en faktor for å holde på kundelojaliteten.

Transportsektoren har den siste tiden hatt en stor økning i sine kostnader slik at transportkostnadene blitt en større og uforutsigbar del av varekosten og cost to serve. Derfor er det viktigere nå enn noensinne at selskapene har en presis måling av sine transportkostnader.

Problemstilling

I mange bransjer er konkurransen meget stor, man lever på små marginer og må levere høy service. Derfor er det viktig å ha full kontroll på både inntekter og utgifter, derfor skal regnskapene stenge og rapportere 3-5 dager inn i påfølgende måned.

Fraktkostnaden er en stor del av de variable kostandene og kan ha stor påvirkning på kostnadene, derfor er det viktig å se fraktkostnaden i nøye relasjon til inntekten, som ofte måles frakt i % av omsetning. Denne KPI er kallet fraktandel.

Når man skal måle fraktandel per måned, så vil man se den totale omsettingen imot den totale fraktkostnaden. Da er det viktig at man med så stor nøyaktighet som mulig også får relatert de frakter man har i måneden til riktig periode. Transportørene fakturerer oftest ikke tidsnok for at dette skal kunne måles nøyaktig.

Fraktavsetning med Softlogs

Vi har bygget inn en funksjon i vårt FIM – Freight Invoice Management hvor vi med hjelp av fraktfakturaer, bookingdata og AI, basert på trender og tidligere perioder kan periodisere transportkostnader med god presisjon og full automatikk. Dette sparer våre kunder for mye manuelt arbeid og gir god trygghet for at transportøkonomien er godt ivaretatt.