Prisforespørsel (API + App)

Price query ligger til grunn for all priskalkulering mot fraktavtaler i Softlogs. Funksjonaliteten er tilgjengelig både som en APP som en ren støtte funksjon til ordreregistreringen, eller som ett REST API som kan anropes direkte fra ordresystemet.

Price query ligger til grunn for all priskalkulering mot fraktavtaler i Softlogs.

Funksjonaliteten er tilgjengelig både som en APP som en ren støtte funksjon til ordreregistreringen, eller som ett REST API som kan anropes direkte fra ordresystemet.

Forskjellen med å bruke denne funksjonen for prisoppslag er at vi tar vare på alle spørringer og måler de mot tidligere spørringer vs. faktisk fraktkostnad, slik at man får en advarsel om man har hatt store avvik på en tilsvarende leveranse tidligere.

En kjent problemstilling på dette er at man mangler detalj informasjon om forpakning/volum når man registrerer ordren.

*REST API = annet system gjør oppslag mot prisdatabasen for fraktpris

*APP = webside hvor brukere kan forespørre manuelt på fraktpris

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»