Price query (API + App)*

Prisforespørsel på transport

Price query ligger til grunn for all priskalkulering mot fraktavtaler i Softlogs.

Funksjonaliteten er tilgjengelig både som en APP som en ren støtte funksjon til ordreregistreringen, eller som ett REST API som kan anropes direkte fra ordresystemet.

Forskjellen med å bruke denne funksjonen for prisoppslag er at vi tar vare på alle spørringer og måler de mot tidligere spørringer vs. faktisk fraktkostnad, slik at man får en advarsel om man har hatt store avvik på en tilsvarende leveranse tidligere.

En kjent problemstilling på dette er at man mangler detalj informasjon om forpakning/volum når man registrerer ordren.

*REST API = annet system gjør oppslag mot prisdatabasen for fraktpris

*APP = webside hvor brukere kan forespørre manuelt på fraktpris