Noen av våre partnere

Unifaun

Unifaun

TA system

TA system

Unifaun er Nord-Europas ledende leverandør av løsninger for transportadministrasjon (TA-systemer). De tilbyr innovative TA-systemer som forenkler og effektiviserer transporthåndteringen både for transportkjøpere og transportører.

Softlogs har gode integrasjoner med Unifaun som håndterer allt fra prisforespørsler til oppfølging og etterkontroll.

Unifauns løsning har også en sentral rolle i softlogs vendor portal.

CONSIGNOR

CONSIGNOR

Deliv. management

Delivery management

Consignor forbinder sine mer enn 10.000 kunder direkte til verdens største transportørbibliotek. Consignor er et norsk eiet selskap med egne avdelinger i Skandinavia og Storbritania.

Consignor og softlogs har et strategisk samarbeide og en rekke felles kunder hvor systemene utveksler informasjon slik at kunden opplever en god integrasjon mellom systemene.

Consignor har valgt å legge funksjonalitet fra softlogs system i sin portal  slik at deres kunder kan overvåke sine økonomiske frakt-analyser direkte i kundeportalen.

NTS

NTS

Spedisjon

Strategisk partner – spedisjon

NTS – Nordisk Tullservice och spedition AB er en grensespeditør som gjør Svensk,  Norsk og Dansk import og eksport samt EU fortolling. De er også tollkonsulenter som hjelper kundene med tariffering av varer etc..

NTS er integrert med vår tollportal, og gjør fortollinger med stor grad av automatikk.

Ongoing

Ongoing

Warehouse - 3PL

Integrasjonspartner

Vi har integrasjoner med Ongoing Warehouse så våre 3PL kunder får en så effektiv prosess som mulig.

kase.se

kase.se

Fakturakontroll

Kalin Setterberg AB – strategisk partner og aksjonær

softlogs.net inngår i Kalin Setterberg nettverket og vi har tilgang til ressurser og kompetanse innenfor avansert PDF tolkning og scanning i forbindelse med fakturakontroll.

Vårt nettverk kontrollerer fakturaer for over 17 MRD SEK.

Binero

Binero

IT hosting

IT-hosting

Som leverantör gör vi allt som står i vår makt för att allting alltid ska vara upp och igång. Med hjälp av toppmodern teknik, redundanta och högpresterande datacenter med flera separata nät och strömkällor och en noggrannhet i varje detalj av tjänsternas utformning kan vi garantera en enastående tillgänglighet.

Tillgängligheten regleras i det som brukar kallas SLA (Service Level Agreement) helt enkelt ett avtal mellan oss som leverantör och dig som kund där vi förbinder oss att klara en viss nivå av tillgänglighet (eller upptid, som vi ofta benämner det). Våra åtaganden gentemot dig som kund hos Binero.Cloud vad gäller alla våra IT-drifttjänster, infrastruktur och kommunikationstjänster kan du läsa om i vårt utförliga SLA.