Vi förenklar vardagen för både transportköpare och transportör.

Välkommen till Softlogs

Full digitalisering av fraktkostnader ger kunden ett transportsystem med god kontroll och översikt över alla fraktrelaterade element.

Processer som förr tog timmar, är nu gjort med ett klick!

Fördelar med att använda våra lösningar

Kontroll

Våra lösningar täcker kostnadskontroll av frakt och kostnadsallokering på avdelning, bolag och enhetsnivå.

Analyser

Med hjälp av avancerade algoritmer och maskinlärning analyserar vi avvik över tid och hittar olönsamma processer.

Översikt

Resultat, trender och analyser synliggörs löpande i vår molnbaserade lösning

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig.

Våra lösningar

Våra lösningar är också användbara för 3PL/4PL-företag. Vårt ekonomisystem täcker all transportekonomi- relaterade delar så som kostnadskontroll, ekonomisk fraktanalys, fraktkostnadsallokering på avdelnings-, grupp- och enhetsnivå, samt vidarefakturering av frakt.

FIM - Freight Invoice Management

Systemet för fakturakontroll, kostnadskontroll av fraktkostnader och transportanalys samlar data från verksamhetens ordersystem, transportbokningar och fraktfakturor/sändningsstatistik. Genom att systemet analyserar  trender och avvikelser av transportkostnader får vi fram förbättringspotentialer när...

Vendor management/landed cost

På Softlogs lägger vi in alla kundens leverantörer med tillhörande aliasnamn. På detta sätt kan vi koppla inköpsordrar upp mot både fraktkostnader och tullkostnader och på vå vis göra en...

FAC - Freight Agreement Control

Fraktavtal är komplexa, därför har vi skapat vår egen lösning för att kunna få kontroll på dessa, i vårt system kan vi enkelt registrera och följa upp fraktavtal. Förenklingen i...

Price query (API + App)*

Prisförfrågan utgör grunden för alla prisberäkningar mot fraktavtal i Softlogs. Funktionaliteten finns tillgänglig både som en APP som en ren supportfunktion för orderregistreringen, eller som ett REST API som kan...

Freight Cost Allocation

Att knyta kostnaden dit den hör hemma är ofta baserat på att man använder X antal kundnummer hos transportören och motsvarande antal fakturor. Vi kostnadsallokerar och gör fraktkontering, på sändingsnivå...

Client/department cloud

Oavsett om du är 3PL, 4PL eller centralt ansvarig för frakt med flera avdelningar/underavdelningar, behöver du ett enkelt sätt att nå ut till kunder eller avdelningar. Eftersom alla kostnader är...

Tullportal

Vår tullportal förenklar samarbetet mellan importör/exportör, transportör och speditör. Informationen sänds via vår portal för att uppnå full automatik i tullklareringsarbetet. Detta gäller även PDF-fakturor. Portalen har en "varningslampa" som...

Fraktavsättningar

Hur kan du estimera den exakta transportkostnaden för en månad? Marknadsutvecklingen har gjort att lager och produktion har blivit mer centraliserat, som i sin tur har gjort att transportkostnaden blivit...

KPI Rapportering – Power BI

Vi kan samla in data från alla våra moduler till en översiktsvy där vi presenterar ekonomisk analys av frakt och rapporter till ansvariga nyckelpersoner på ekonomi och logistik avdelningen för...

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»