Client/department Cloud

Enten man er en 3/4PL eller om man sentralt er ansvarlig for frakten med flere avdelinger/underavdelinger så trenger man en enkel måte å måle og oppdatere kunder eller avdelinger på.

Enten man er en 3/4PL eller om man sentralt ansvarer for frakten med flere avdelinger/underavdelinger så trenger man en enkel måte å måle og oppdatere  kunder eller avdelinger på.

Siden alle transportkostnader kostnadsallokeres ned på kunde/avdelingsnivå (med eller uten påslag) så kan systemet enkelt rapportere dette ut til ansvarlige personer. Dette gjøres enten ved å gi de tilgang til client/department cloud eller automatisk sende ut rapporter via vår subscription modell på rapporter.

Her vil kunde/avdeling kun ha tilgang til alle sine data med transportkostnader og priser. De kan enkelt søke på forskjellige referanser eller hente ned rapporter fra tidligere perioder.

Det kan gis tilgang til egendefinerte rapporter via Power BI system.

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»