Client/department Cloud

Client/department Cloud

Enten man er en 3/4PL eller om man sentralt ansvarer for frakten med flere avdelinger/underavdelinger så trenger man en enkel måte å nå ut til kunder eller avdelinger på.

Siden alle kostnader kostnadsallokeres ned på kunde/avdelingsnivå (med eller uten påslag) så kan systemet enkelt rapportere dette ut til ansvarlige personer. Dette gjøres enten ved å gi de tilgang til Client/department Cloud eller automatisk sende ut rapporter via vår subscription modell på rapporter.

Her vil kunde/avdeling kun ha tilgang til sine data med sine kostnader/priser. De kan enkelt søke på forskjellige referanser eller hente ned rapporter fra tidligere perioder.

Det kan gis tilgang til egen definerte rapporter gjennom vårt Power BI system.