Client/department Cloud

Client/department cloud

Enten man er en 3/4PL eller om man sentralt ansvarer for frakten med flere avdelinger/underavdelinger så trenger man en enkel måte å måle og oppdatere  kunder eller avdelinger på.

Siden alle transportkostnader kostnadsallokeres ned på kunde/avdelingsnivå (med eller uten påslag) så kan systemet enkelt rapportere dette ut til ansvarlige personer. Dette gjøres enten ved å gi de tilgang til client/department cloud eller automatisk sende ut rapporter via vår subscription modell på rapporter.

Her vil kunde/avdeling kun ha tilgang til alle sine data med transportkostnader og priser. De kan enkelt søke på forskjellige referanser eller hente ned rapporter fra tidligere perioder.

Det kan gis tilgang til egendefinerte rapporter via Power BI system.