Våre løsninger

– softlogs cloud solutions –

Våre løsninger er tilpasset til virksomheter med mer enn 3 millioner i frakt, inklusiv 3PL/4PL virksomhet. Dette dekker all kostnads kontroll, kostnadsallokering på avdeling/selskap/enhetsnivå og viderefakturering av frakt.

Løsningene har innebygde avanserte algoritmer og kombinert med maskinlæring analyseres avvik over tid. Resultater synliggjøres i skreddersydde rapporter tilpasset respektive scenarie.