Våre løsninger

– softlogs cloud solutions –

Våre software løsninger er tilpasset til virksomheter med mer enn 3 millioner i transportkostnad som som ønsker et transportøkonomiprogram for å få kontroll på kostnader som omhandler transport og logistikk. Våre løsninger er også anvendbare for 3PL/4PL virksomheter. Vårt økonomisystem dekker all transportøkonomi relaterte deler så som kostnadskontroll, økonomisk fraktanalyse, fraktkostnadsallokering på avdeling/selskap/enhetsnivå og viderefakturering av frakt.

Løsningene har innebygde avanserte fraktalgoritmer for transportanalyse og kombinert med maskinlæring analyseres avvik over tid. Resultater synliggjøres i skreddersydde rapporter tilpasset respektive scenarie.