Våre løsninger

Her er en kort film om hvordan vår fakturakontroll av fraktfakturaer fungerer.

FIM – Freight Invoice management

Systemet for fakturakontroll og transportanalyse samler data fra frakt-fakturaer, bookingsystem og bedriftens ordresystem for å kontrollere om det finnes forbedringspotensiale i både de eksterne prosessene hos transportøren og de interne prosessene på lager og ordreavdeling. FIM fanger opp alle avvik basert på ett omfattende regelverk, som er definert i samråd med våre erfarne logistikkkonsulenter.

Systemet kan også hente data fra transportørens track and trace for å finne avvik på leveringskvaliteten.

Datagrunnlaget i FIM er det som er grundlaget for en fraktkostnads analyse.

Enkel oppstart

Kunden kan enkelt starte med dette systemet uten integreringsjobb internt ved at vi henter fraktfakturaene og sporingsdata fra transportør, og så er vi i gang med kontroll av fraktfaktura og fraktanalyse som gir oss en god indikasjon på logistikk-kvaliteten og hvor godt den passer bedriftens behov.

Dette får du i denne modulen:

 • Fraktfaktura kontroll
 • Transportkost analyse
 • Leverings kvalitet
 • Transport KPI’er
 • Booking kvalitet
 • Avvik i kroner og prosent
 • Booking vs fakturert
 • Fakturert kost vs fraktavtale
 • Doble forekomster av sendinger
 • Varsel ved høye tilleggskostnader
 • Sendinger som er utenfor avtale

 

Start gratis test av fraktfaktura kontroll

Om dere vil i gang med dette så ta kontakt med oss så setter vi opp et testprosjekt for å vise dere hvor enkelt det er å komme igang.