FAC – Fraktavtalekontroll

Fraktavtaler er komplekse, derfor har vi lagd vår egen løsning for å få kontroll på disse, i vårt system kan vi enkelt registrere/følge opp fraktavtaler.

Fraktavtaler er komplekse, derfor har vi lagd vår egen løsning for å få kontroll på disse, i vårt system kan vi enkelt registrere/følge opp fraktavtaler.

Forenklingen i løsningen ligger i at alle generelle vilkår og rørlige tillegg blir vedlikeholdt av vår support. Dette gjør at registrering og vedlikeholdet av kundens egne avtaler blir enklere å administrere.

Avtaleservice fra softlogs.net

Kunden kan selv velge om de ønsker å registrere/vedlikeholde avtalene i systemet eller om de ønsker at dette skal håndteres som en del av vår tjeneste.

Når vi har ansvaret for dette så har vi en tett support med kunde og transportør  hvis vi finner avvik mellom hva som er booket/fakturert og vårt resultat.

Prisforespørsel på transport

Avtalene som er definert i systemet ligger også tilgjengelig for vår frakt Price Query / Prisoppslag funksjon. Les mer om denne funksjonen under Price Query

Prisjusteringer

Prisjusteringer som meldes inn fra transportør oppdateres direkte i systemet slik at alle avtaler er «up to date» hele tiden.

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»