Freight Agreement Control

FAC – Freight Agreement Control

Fraktavtaler er komplekse, derfor har vi lagd vår egen løsning for å registrere/følge opp fraktavtaler.

Forenklingen i løsningen ligger i at alle generelle vilkår og rørlige tillegg blir vedlikeholdt av vår support. Dette gjør at registrering og vedlikeholdet av kundens egne avtaler blir enklere å administrere.

Avtaleservice fra softlogs.net

Kunden kan selv velge om han ønsker å registrere/vedlikeholde avtalene i systemet eller om man ønsker at dette skal håndteres som en del av vår tjeneste.

Når vi har ansvaret for dette så har vi en tett support med kunde og transportør  om vi finner avvik mellom hva som er booket/fakturert og vårt resultat.

Prisforespørsel på transport

Avtalene som er definert i systemet ligger også tilgjengelig for vår fraktPrice Query / Prisoppslag funksjon. Les mer om denne funksjonen under Price Query

Prisjusteringer

Prisjusteringer som meldes inn fra transportør oppdateres direkte i systemet slik at alle avtaler er «up to date» hele tiden.