Vendor management/landed cost

I Softlogs legger vi inn alle leverandører med tilhørende aliasnavn. På denne måten kan vi koble sammen innkjøpsordre mot både fraktkostnader og tollkostnader og på så vis gjøre en "landed cost" analyse.

I Softlogs legger vi inn alle kunders leverandører med tilhørende aliasnavn. På denne måten kan vi koble sammen innkjøpsordre mot både fraktkostnader og tollkostnader og på så vis gjøre en landed cost analyse.

Leverandøren kan enkelt laste opp/sende inn handelsfaktura og tilhørende dokumentasjon slik at man får en enklere prosessering av fortolling og kan spare dyre mellomledd med ankomstmeldinger og andre dokumentavgifter.

All kostnad kobles sammen og kan legges opp mot respektive innkjøp slik at man har full kontroll og synlighet for landed cost både på innkjøpsordre og produktgruppenivå.

Rapporter og KPI-er på tonn/km eller fraktandel på vareverdi er rapporter som er tilgjengelige direkte fra systemet, slik at man kan se på om man opererer med korrekt leverandørpåslag for respektive leverandør.

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»