Vendor management/landed cost

Vendor management / landed cost

I softlogs legger vi inn alle leverandører med tilhørende aliasnavn. På denne måten kan vi koble sammen innkjøpsordre mot både fraktkostnader og tollkostnader.

Leverandøren kan enkelt uploade/sende inn handelsfaktura og tilhørende dokumentasjon slik at man får en enklere prosessering av fortolling og kan spare dyre mellomledd med ankomstmeldinger og andre dokument avgifter.

All kostnad kobles ihop og kan legges mot respektive innkjøp slik at man har full kontroll og visibility for landed cost både på innkjøpsordre og produktgruppe nivå.

Rapporter og KPI-er på tonn/km eller fraktandel på vareverdi er rapporter som er tilgjengelige direkte fra systemet, slik at man kan se på om man opererer med korrekt leverandørpåslag for respektive leverandør.