Vendor management/landed cost

Vendor management / landed cost

I Softlogs legger vi inn alle leverandører med tilhørende aliasnavn. På denne måten kan vi koble sammen innkjøpsordre mot både fraktkostnader og tollkostnader og på så vis gjøre en landed cost analyse.

Leverandøren kan enkelt laste opp/sende inn handelsfaktura og tilhørende dokumentasjon slik at man får en enklere prosessering av fortolling og kan spare dyre mellomledd med ankomstmeldinger og andre dokumentavgifter.

All kostnad kobles sammen og kan legges opp mot respektive innkjøp slik at man har full kontroll og synlighet for landed cost både på innkjøpsordre og produktgruppenivå.

Rapporter og KPI-er på tonn/km eller fraktandel på vareverdi er rapporter som er tilgjengelige direkte fra systemet, slik at man kan se på om man opererer med korrekt leverandørpåslag for respektive leverandør.