Freight Invoice Management

FIM – Freight Invoice management

Systemet for fakturakontroll og transportanalyse samler data fra bedriftens ordresystem, transport bookinger og frakt-fakturaer/sendingstatistikk. Her analyseres trender og avvik slik at vi får frem forbedringspotensiale, både i bruk av eksisterende avtaler/transportør samt de interne prosessene på lager og ordreavdeling. FIM fanger opp alle avvik basert på ett omfattende regelverk, som er definert i samråd med våre erfarne logistikkkonsulenter.

Enkel oppstart

Softlogs tar totalansvaret for å knytte oss opp mot eksterne aktører og de data som trengs for å få frem ønsket resultat. Dette gjøres med minimal belastning av IT og øvrige ansatte hos kunden.

Dette får du i denne modulen:

 • Fraktfaktura kontroll
 • Transportkost analyse
 • Leverings kvalitet
 • Transport KPI’er
 • Booking kvalitet
 • Avvik i kroner og prosent
 • Booking vs fakturert vekt
 • Fakturert kost vs fraktavtale
 • Doble forekomster av sendinger
 • Varsel ved høye tilleggskostnader
 • Sendinger som er utenfor avtale
 • Sendinger som ikke treffer tidsleveringer
 • Full kontroll!