Freight Invoice Management

FIM – Freight Invoice Management

Systemet for fakturakontroll, kostnadskontroll av fraktkostnader og transportanalyse samler data fra bedriftens ordresystem, transportbookinger og frakt-fakturaer/sendingstatistikk. Her analyseres trender og avvik av transportkostnader slik at vi får frem forbedringspotensiale, både i bruk av eksisterende avtaler/transportør samt de interne prosessene på lager og ordreavdeling. FIM fanger opp alle avvik basert på ett omfattende regelverk, som er definert i samråd med våre erfarne logistikkonsulenter.

Enkel oppstart

Softlogs tar totalansvaret for å knytte oss opp mot eksterne aktører og de data som trengs for å få frem ønsket resultat av fraktanalysen. Dette gjøres med minimal belastning av IT og øvrige ansatte hos kunden.

Dette får du i denne modulen:

 • Fraktfakturakontroll
 • Transportkostnadsanalyse
 • Leveringskvalitet
 • Transport KPI’er
 • Bookingkvalitet
 • Avvik i kroner og prosent
 • Booking vs fakturert vekt
 • Fakturert kost vs fraktavtale
 • Doble forekomster av sendinger
 • Varsel ved høye tilleggskostnader
 • Sendinger som er utenfor avtale
 • Sendinger som ikke treffer tidsleveringer
 • Full kontroll!