FIM - Freight Invoice Management

Systemet for fakturakontroll, kostnadskontroll av fraktkostnader og transportanalyse samler data fra bedriftens ordresystem, transportbookinger og frakt-fakturaer/sendingstatistikk.

Systemet for fakturakontroll, kostnadskontroll av fraktkostnader og transportanalyse samler data fra bedriftens ordresystem, transportbookinger og frakt-fakturaer/sendingstatistikk. Her analyseres trender og avvik av transportkostnader slik at vi får frem forbedringspotensiale, både i bruk av eksisterende avtaler/transportør samt de interne prosessene på lager og ordreavdeling. FIM fanger opp alle avvik basert på ett omfattende regelverk, som er definert i samråd med våre erfarne logistikkonsulenter.

Enkel oppstart

Softlogs tar totalansvaret for å knytte oss opp mot eksterne aktører og de data som trengs for å få frem ønsket resultat av fraktanalysen. Dette gjøres med minimal belastning av IT og øvrige ansatte hos kunden.

Dette får du i denne modulen:

 • Fraktfakturakontroll
 • Transportkostnadsanalyse
 • Leveringskvalitet
 • Transport KPI’er
 • Bookingkvalitet
 • Avvik i kroner og prosent
 • Booking vs fakturert vekt
 • Fakturert kost vs fraktavtale
 • Doble forekomster av sendinger
 • Varsel ved høye tilleggskostnader
 • Sendinger som er utenfor avtale
 • Sendinger som ikke treffer tidsleveringer
 • Full kontroll!

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»