Fraktkostnadsallokering

Å knytte opp en fraktkostnad der den hører hjemme er ofte basert på bruk av X antall kundenummer hos transportøren og like stort antall av fakturaer.

Å knytte opp en fraktkostnad der den hører hjemme er ofte basert på bruk av X antall kundenummer hos transportøren og like stort antall av fakturaer.

Vi fraktallokerer, og gjør fraktkontering, på sendingsnivå slik at man kan forenkle avtalestruktur mot transportør og redusere antall fraktfakturaer.

Dette er win win både for transportør og transportkjøper, og gir et godt fraktregnskap.

Takket være våre avanserte regler, både ved hjelp av kostnadssteder, fraktretning (inn/ut av lager) kan vi i tillegg bygge komplette konteringsstrenger med flere dimensjoner.

Denne informasjonen kan integreres mot attestasjonssystemer eller ERP systemer slik at man kan få en automatisk kontering av frakt.

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»