Freight Cost Allocation

Freight Cost Allocation

Å knytte opp kostnaden der den hører hjemme er ofte basert på bruk av X antall kundenummer hos transportøren og like stort antall av fakturaer.

Vi kostnadsallokerer på sendingsnivå slik at man kan forenkle avtalestruktur mot transportør og redusere antall fakturaer. Dette er win win både for transportør og transportkjøper.

Takket være våre avanserte regler, både ved hjelp av kostnadsteder, frakt retning (inn/ut av lager) kan vi i tillegg bygge komplette konteringstrenger med flere dimensjoner.

Denne informasjonen kan integreres mot attestasjonssystemer eller ERP systemer slik at man kan få en automatikk i kontering av frakt.