Freight Cost Allocation

Freight Cost Allocation

Å knytte opp en fraktkostnad der den hører hjemme er ofte basert på bruk av X antall kundenummer hos transportøren og like stort antall av fakturaer.

Vi fraktallokerer, og gjør fraktkontering, på sendingsnivå slik at man kan forenkle avtalestruktur mot transportør og redusere antall fraktfakturaer.

Dette er win win både for transportør og transportkjøper, og gir et godt fraktregnskap.

Takket være våre avanserte regler, både ved hjelp av kostnadssteder, fraktretning (inn/ut av lager) kan vi i tillegg bygge komplette konteringsstrenger med flere dimensjoner.

Denne informasjonen kan integreres mot attestasjonssystemer eller ERP systemer slik at man kan få en automatisk kontering av frakt.