Freight Cost Allocation

Freight Cost Allocation

Å knytte opp en fraktkostnad der den hører hjemme er ofte basert på bruk av X antall kundenummer hos transportøren og like stort antall av fakturaer.

Vi fraktallokerer, og gjør frakt kontering, på sendingsnivå slik at man kan forenkle avtalestruktur mot transportør og redusere antall fraktfakturaer.

Dette er win win både for transportør og transportkjøper, og gir et godt fraktregnskap.

Takket være våre avanserte regler, både ved hjelp av kostnadsteder, fraktretning (inn/ut av lager) kan vi i tillegg bygge komplette konteringstrenger med flere dimensjoner.

Denne informasjonen kan integreres mot attestasjonssystemer eller ERP systemer slik at man kan få en automatisk frakt kontering.