Tollportal

Tollportal

Vår tollportal forenkler samarbeidet mellom importør/eksportør , transportør og speditør. Informasjonen sendes via vår portal slik at man oppnår full automatikk i fortollingsarbeidet, selv med PDF fakturaer.

Portalen har en «varsellampe» som gjør at vareeier kan se om godset er fortollet eller ikke, slik at man ikke distribuerer ufortollet gods, noe som kan gi store bøter.

Dokumenter som CMR fraktbrev og andre nødvendige dokumenter kan da enkelt produseres og arkiveres i portalen.

Transportøren får tilgang til tollklareringsnummer og CMR fraktbrev via vår mobilapp og QR kode.

Dette gjør at fortollingsprosessen går meget raskt, og alle parter i prosessen for minimalt med arbeide noe som gjør at dette blir en meget kostnadseffektiv prosess.

Dette er også et godt tollarkiv.