Tollportal

Vår tollportal forenkler samarbeidet mellom importør/eksportør, transportør og speditør. Informasjonen sendes via vår portal slik at man oppnår full automatikk i fortollingsarbeidet, selv med PDF fakturaer.

Vår tollportal forenkler samarbeidet mellom importør/eksportør , transportør og speditør. Informasjonen sendes via vår portal slik at man oppnår full automatikk i fortollingsarbeidet, selv med PDF fakturaer.

Portalen har en «varsellampe» som gjør at vareeier kan se om godset er fortollet eller ikke, slik at man ikke distribuerer ufortollet gods, noe som kan gi store bøter.

Dokumenter som CMR fraktbrev og andre nødvendige dokumenter kan da enkelt produseres og arkiveres i portalen.

Transportøren får tilgang til tollklareringsnummer og CMR fraktbrev via vår mobilapp og QR kode.

Dette gjør at fortollingsprosessen går meget raskt, og alle parter i prosessen for minimalt med arbeide noe som gjør at dette blir en meget kostnadseffektiv prosess.

Dette er også et godt tollarkiv.

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»