Om oss

Med mer enn 25 års kompetanse innenfor programvare for toll, transport og logistikk.

softlogs.net ble grunnlagt i 2014, av Øistein Solberg og Jon-Arild Ludvigsen.
softlogs.net ble grunnlagt i 2014, av Øistein Solberg og Jon-Arild Ludvigsen.

softlogs.net fokuserer på å bygge intelligente systemer som fanger opp de økonomiske avvikene innenfor frakt- og logistikkområdet.

Dette gir våre kunder bedre transportøkonomi og bedre kontroll på transportkostnadene.

Dagens TMS systemer og leverandører har høy fokus på leverings tid og leveringspunktilghet.

Vi har bygget et system hvor vi analyserer den økonomiske delen av logistikkjeden. Innenfor den komplekse fraktverdenen er det vanskelig å fange opp hva som er hovedfaktorene og hvilke elementer som bør belyses. Med våre avviksbaserte løsning kan vi tilføye virkelig forretningsfordeler gjennom å definere parametere som er viktige for din bedrift.

For å lykkes har vi satset på å selge vår løsning med en utvidet support. Det betyr at vi legger inn fraktavtalene for deg, og vedlikeholder løpende pristillegg, så at vi kan ha en konstuktiv dialog sammen med transportøren ved avvik.

Øistein og Jon-Arild har mer enn 25 års kompetanse innenfor transport og logistikk. I starten av 90-tallet var det med på å grunnlegge KSD Software. Etter at Descartes kjøpte opp KSD i 2013, så valgte Øistein og Jon-Arild å fordype seg i fraktforhandlinger og transportanalyser.

Visjon

Vårt mål er å være den naturlige samarbeidspartner for bedrifter som ønsker en bedre transportøkonomi og ha full kontroll på transportkostnadene.

Vi har gjort transportøkonomi enkelt å forstå for transportkjøperen slik at de kan ta rette beslutninger og gjøre tiltak i egen organisasjon som gjør at dette blir lønnsomt.

Transport er i dag en betydelig del av varekostnaden siden produksjonen blir flyttet langt fra markedet, og speed to market er en viktig konkurransefaktor for å lykkes.

Transportnæringens komplekse pris og avtalestruktur gjør at kundene har vanskelig for å kontrollere om deres fraktpris er rett og finne en optimal løsning for sin logistikk.

Vi tilbyr et verktøy som løpende analyserer varestrømmene og kontrollerer at fraktkostnaden er korrekt.

Fraktkostnaden blir målt og fulgt opp ut i fra de premisser som varekjøper selv og passer inn i selskapets økonomistyring.

Det vi også ser er at transportkostnaden blir vanskeligere å kalkulere inn i varekosten da verktøy for slikt ikke har vert tilgjengelig og fokus i de vanlige TMS systemene har vært på å optimalisere lastebærere og lage god merking for sporing av godset så at det kommer på rett sted til rett tid.

Vi kan med dette verktøyet gi bedriften selv mulighet til enkelt å holde kontroll på logistikkøkonomien relatert til kostnadssteder og kostnadsbærere og til enhver tid se om frakt-avtaleverket har en optimal sammensetning.

Transportøkonomi er vår «core business»!