KPI Rapportering – Power BI


Vi kan samle data fra alle våre moduler til manager cockpit hvor vi presenterer økonomisk analyse av frakt og rapporter for både økonomisjefen og logistikksjefen for å kunne gjøre fraktoptimalisering.

Ut ifra vår økonomianalyse av transport får kunden KPI:er som er et hjelpemiddel for å se på hvilke forbedringer man kan gjøre med de interne prosessene for at kunden skal være en profesjonell transportkjøper og bestille riktig transporttjeneste med riktig kvalitet.

  • Analyser som viser om man booker rett produkt/transportør
  • Fakturakvalitet fra transportør
  • Ferdigdefinerte rapporter for transportørmøte, managementmøte mm.
  • Trender
  • Transportoptimalisering
  • ABC analyser – kunde, leverandør og produkt
  • Cost to serve analyser
  • Kundelønnsomhet
  • Transport tender
  • Fraktkostnadsrapportering

Man kan på en enkel måte trekke frem de nøkkeltall som er viktige for den enkelte bedrift.

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»