KPI Rapportering – Power BI

KPI – My Business fokus 
Vi kan samle data fra alle våre moduler til manager cockpit hvor vi presenterer økonomisk analyse av frakt og rapporter for både økonomisjefen og logistikksjefen for å kunne gjøre fraktoptimalisering.

Ut ifra vår økonomianalyse av transport får kunden KPI:er som er et hjelpemiddel for å se på hvilke forbedringer man kan gjøre med de interne prosessene for at kunden skal være en profesjonell transportkjøper og bestille riktig transporttjeneste med riktig kvalitet.

  • Analyser som viser om man booker rett produkt/transportør
  • Fakturakvalitet fra transportør
  • Ferdigdefinerte rapporter for transportørmøte, managementmøte mm.
  • Trender
  • Transportoptimalisering
  • ABC analyser – kunde, leverandør og produkt
  • Cost to serve analyser
  • Kundelønnsomhet
  • Transport tender
  • Fraktkostnadsrapportering

Man kan på en enkel måte trekke frem de nøkkeltall som er viktige for den enkelte bedrift.