FIM – Freight Invoice Management

Systemet för fakturakontroll, kostnadskontroll av fraktkostnader och transportanalys samlar data från verksamhetens ordersystem, transportbokningar och fraktfakturor/sändningsstatistik. Genom att systemet analyserar  trender och avvikelser av transportkostnader får vi fram förbättringspotentialer när det gäller både befintliga avtal/transportbolag och verksamhetens interna processer på lager- och orderavdelningar. FIM fångar upp alla avvikelser baserat på ett omfattande regelverk, definierat i samråd med våra erfarna logistikkonsulter.

Enkelt att komma igång

Vi tar på oss hela ansvaret för knytningen mot externa aktörer och de data som behövs för att få fram önskat resultat av fraktanalysen. Detta gör vi med minimal belastning av IT-avdelningen och övriga berörda hos dig som kund.

Detta får du i denna modul:

 • Fraktfakturakontroll
 • Analys av transportkostnad
 • Leveranskvalitet
 • KPI:er för transporter
 • Bokningskvalitet
 • Avvikelse i kronor och procent
 • Bokat v/s fakturerat
 • Fakturerad kostnad v/s fraktavtal
 • Dubbla förekomster av sändningar
 • Underrättelse vid höga tilläggskostnader
 • Sändningar som är utanför avtalet

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»