Price query (API + App)*

Prisförfrågan utgör grunden för alla prisberäkningar mot fraktavtal i Softlogs. Funktionaliteten finns tillgänglig både som en APP som en ren supportfunktion för orderregistreringen, eller som ett REST API som kan anropas direkt från ordersystemet.

Fördelen med att använda denna funktion för prisförfrågan är att vi registrerar alla förfrågningar och kontrollerar dessa mot tidigare förfrågningar kontra faktiska fraktkostnader. På så sätt får du en varning om det tidigare varit en stor avvikelse på en liknande leverans. En känd problemställning med detta är att man saknar detaljerad information om förpackning / volym när man registrerar ordern.

*REST API = annat system gör förfrågan mot prisdatabasen

*APP = websida där användaren kan göra förfrågan manuellt.

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»