Om oss

Med mer än 25 års erfarenhet av mjukvara för tull, transport och logistik.

softlogs.net ble grunnlagt i 2014, av Øistein Solberg og Jon-Arild Ludvigsen.
softlogs.net ble grunnlagt i 2014, av Øistein Solberg og Jon-Arild Ludvigsen.

 

Softlogs.net fokuserar på att utveckla intelligenta system som fångar upp ekonomiska avvikelser inom frakt- och logistikområdet.

Detta ger våra kunder bättre transportekonomi och full kontroll på transportkostnaderna.

Dagens TMS-system och -leverantörer har stort fokus på leveranstid och punktlighet i leverans.
Vi  har utvecklat ett system där vi analyserar den ekonomiska delen av logistikkedjan. Inom den komplexa fraktvärlden är det normalt svårt att fånga upp vad som är huvudfaktorer och vilka element som bör belysas.

Med vår lösning som baseras på avvikelser kan vi tillföra verklig affärsnytta genom att definiera parametrar som är viktiga för din verksamhet.

För att lyckas har vi satsat på att sälja vår lösning med utvidgad support. Det innebär att vi lägger in fraktavtalen åt dig och uppdaterar löpande pristilläggen, så att vi vid en avvikelse kan ha en konstruktiv och välgrundad dialog med transportören.

Øistein och Jon-Arild har mer än 25 års erfarenhet inom transport och logistik. I början av 90-talet var de med och grundade KSD Software. Efter att Descartes förvärvade KSD under 2013 valde Øistein och Jon-Arild att fördjupa sig ytterligare i lösningar för fraktförhandlingar och transportanalyser.

 

Vision

Vårt mål är att vara den naturliga samarbetspartnern för företag som vill ha bättre transportekonomi och få full kontroll på transportkostnaderna. Vi har gjort transportlogistik enkelt att förstå så att transportköparen kan ta rätt beslut och göra åtgärder i sin organisation som ökar lönsamheten.

Transporter utgör i dag en betydande del av varukostnaden sedan produktionen i många fall flyttats långt från marknaden. Speed to market är en viktig konkurrensfaktor för att lyckas.

Transportnäringens komplexa pris- och avtalsstruktur gör att kunderna har svårt att dels kontrollera om fraktpriserna är rätt och dels att finna en optimal lösning för sin logistik.

Vi erbjuder ett verktyg som löpande analyserar varuflödet och kontrollerar att fraktkostanden är korrekt.

Fraktkostnaden mäts och följs upp enligt de premisser som transportköparen själv bestämmer och på det sätt som passar in i företagets ekonomistyrning.

Vi ser också att transportkostnaderna är svåra att räkna in i varukostnaden eftersom verktyg för detta inte varit tillgängligt. Fokus i de vanliga TMS-systemen har legat på att optimera lastbärare och åstadkomma bra märkning för spårning så att godset anländer på rätt plats i rätt tid.

Med detta verktyg ger vi ditt företag möjlighet att på egen hand, på ett enkelt sätt ha kontroll över logistikekonomin knutet till kostnadsställen och kostnadsbärare, och i varje ögonblick se om fraktavtalsverket är optimalt sammansatt.

Transportekonomi är vår ”core business”!