Om oss

Vision

Vårt mål är att vara den naturliga samarbetspartnern för företag som vill ha bättre transportekonomi och få full kontroll på transportkostnaderna. Vi har gjort transportlogistik enkelt att förstå så att transportköparen kan ta rätt beslut och göra åtgärder i sin organisation som ökar lönsamheten.

Transporter utgör i dag en betydande del av varukostnaden sedan produktionen i många fall flyttats långt från marknaden. Speed to market är en viktig konkurrensfaktor för att lyckas.

Transportnäringens komplexa pris- och avtalsstruktur gör att kunderna har svårt att dels kontrollera om fraktpriserna är rätt och dels att finna en optimal lösning för sin logistik.

Vi erbjuder ett verktyg som löpande analyserar varuflödet och kontrollerar att fraktkostanden är korrekt.

Fraktkostnaden mäts och följs upp enligt de premisser som transportköparen själv bestämmer och på det sätt som passar in i företagets ekonomistyrning.

Vi ser också att transportkostnaderna är svåra att räkna in i varukostnaden eftersom verktyg för detta inte varit tillgängligt. Fokus i de vanliga TMS-systemen har legat på att optimera lastbärare och åstadkomma bra märkning för spårning så att godset anländer på rätt plats i rätt tid.

Med detta verktyg ger vi ditt företag möjlighet att på egen hand, på ett enkelt sätt ha kontroll över logistikekonomin knutet till kostnadsställen och kostnadsbärare, och i varje ögonblick se om fraktavtalsverket är optimalt sammansatt.

Transportekonomi är vår ”core business”!