Freight Cost Allocation

Att knyta kostnaden dit den hör hemma är ofta baserat på att man använder X antal kundnummer hos transportören och motsvarande antal fakturor.

Vi kostnadsallokerar och gör fraktkontering, på sändingsnivå så att avtalsstrukturen gentemot transportören förenklas och antalet fakturor minskar.

Detta är en win-win-lösning för både transportör och transportköpare, och ger et bra frakträkenskap.

Tack vare våra avancerade regler, med hjälp av både kostnadsställen och fraktriktning (in/ut från lager) kan vi dessutom bygga kompletta konteringstränger med flera dimensioner.

Informationen kan integreras mot attestsystem eller ERP-system så att du kan få automatiserad kontering av frakt.

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»