Klimatrapporter

Våren 2022 lanserade Softlogs sin nya modul – klimatrapporter. Denna modul har blivit populär bland kunderna eftersom de sparar tid och får bättre precision på klimatrapporteringen.

Softlogs är stolta över att nu kunna erbjuda klimattrapportering av frakt direkt i vår molnbaserade lösning. Med ökat fokus och krav från kunder och ledning kan det vara utmanande att ta rätt steg för att reducera företagets klimaavtryck. Vår Co2 rapportering på frakt är i enlighet med det ISO 14083 sertifierade GLEC ramverk (Global Logistics Emissions Council framework). Läs mer om GLEC ramverket här.

Kontinuerlig mätning av Co2 och Nox på ordernivå

Med Softlogs klimatrapportering på frakt kan våra kunder enkelt komplementera deras klimaträkenskap. Softlogs erbjuder komplett visualisering av Co2 och Nox utsläpp från transport med fokus på vilka handlingar ditt företag ska ta för att skapa en grönare vardag.

Grönare vardag med klimaträkenskap på frakt

Mät och följ trenderna fortlöpande för att se om handlingarna har önskad effekt. Lösningen är baserad på sändningar eller bokningar som är inlästa i vårt system. På detta vis har du alltid en komplett bild av periodens utsläpp oberoende av om transportören har skickat ut klimatrapporter.

Bra uppdelning av mätningarna så att rätt åtgärder kan initieras

Vi analyserar och komplimenterar informationen med alla de faktorer som behövs för utsläppsberäkningen. Klimatrapporten täcker företagets egendefinierade rutter, zoner, kunder och helt ned på försäljningsordernivå. Du kommer alltid känna igen dig i klimatrapporterna från Softlogs.

If you can measure it – you will go greener

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»