Fraktavsättningar

Hur kan du estimera den exakta transportkostnaden för en månad?

Marknadsutvecklingen har gjort att lager och produktion har blivit mer centraliserat, som i sin tur har gjort att transportkostnaden blivit en större del av produktionskostnaden. Därför är det viktigt för våra kunder att ha kontroll på sin transportekonomi.

Lägger vi också till den sista lärdomen vi fick med pandemin så ser vi att konsumenter inte går till butikerna utan beställer varor direkt hem. Detta gör att ”last mile” har blivit ett begrepp och en ytterligare kostnad. Transportkostnader har också blivit en konkurrensparameter så som ”fri frakt” är en faktor för att bibehålla kundlojaliteten.

Transportsektorn har den senaste tiden haft en stor ökning i sina kostnader och transportkostnaden har blivit högre och en oförutsägbar del av varukostnaden och cost to serve. Därför är det ännu viktigare nu än någonsin att företagen har en exakt mätning av sina transportkostnader.

Problemställning

I många branscher är det stor konkurrens, man lever på små marginaler och måste då leverera hög service. Därför är det viktigt att ha kontroll på både intäkter och utgifter, så därför ska räkenskapen stänga och rapportera 3-5 dagar in i nästkommande månad.

Fraktkostnaden är en stor del av de variabla kostnaderna och kan ha stor påverkning på kostnaderna, därför är et viktigt att se fraktkostnaden noga i relation till intäkterna, som ofta mäts frakt i % av omsättning. Denna KPI kallas fraktandel.

När man mäter fraktandel per månad, vill man se den totala omsättningen mot den totala fraktkostnaden. Då är det viktigt att man med så stor noggrannhet som möjligt också får relaterat frakterna man har i månaden till rätt period. Transportörerna fakturerar oftast inte nog tidigt för att detta ska kunna mätas korrekt.

Fraktavsättning med Softlogs

Vi har byggt in en funktion i vårt FIM – Freight Invoice Management där vi med hjälp av fraktfakturor, bokningsdata och AI, baserat på trender och tidigare perioder kan periodisera transportkostnaderna med god precision och full automatik. Detta besparar våra kunder för mycket manuellt arbete och ger en trygghet för att transportekonomin blir omhändertagen.

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»