FAC – Freight Agreement Control

Fraktavtal är komplexa, därför har vi skapat vår egen lösning för att kunna få kontroll på dessa, i vårt system kan vi enkelt registrera och följa upp fraktavtal.

Förenklingen i lösningen ligger i att alla generella villkor och rörliga tillägg underhålls av vår support. Detta gör att registrering och underhåll av kundens egna avtal blir enklare att administrera.

Avtalsservice från softlogs.net

Som kund kan man själv välja om man vill registrera/underhålla avtalen i systemet eller om man vill att dessa ska hanteras som en del av våra tjänster.
När vi har ansvar för uppdateringen kan vi även ta ansvar för dialogen med transportföretagen när vi hittar avvikelser mellan vad som är bokat/fakturerat och vårt resultat.

Prisförfrågan på transporter

Avtalen som är definierade i systemet finns även tillgängliga genom vår Price Query / Prisfråga-funktion. Läs mer om funktionen under Price Query.

Prisjusteringar

Prisjusteringar som rapporteras in från transportbolagen uppdateras direkt i systemet så att alla avtal ständigt är ”up to date”.

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»