KPI Rapportering – Power BI

Vi kan samla in data från alla våra moduler till en översiktsvy där vi presenterar ekonomisk analys av frakt och rapporter till ansvariga nyckelpersoner på ekonomi och logistik avdelningen för att de ska kunna göra fraktoptimalisering.

Ut ifrån vår ekonomianalys av transporten får kunden KPIer som är ett hjälpmedel så att man kan se vilka förbättringar som kan göras i de interna processerna så att kunden kan vara en professionell transportköpare och beställa rätt transporttjänst med rätt kvalitet.

  • Analyser som visar om du bokar rätt produkt/transportör
  • Fakturakvalitet från transportören
  • Fördefinierade rapporter för transportmöte, ledningsmöte, etc.
  • Trender
  • Transportoptimalisering
  • ABC-analyser – kund, leverantör och produkt
  • Cost to serve analyser
  • Kundlönsamhet
  • Transport tender
  • Fraktkostnadsrapportering

På ett enkelt vis kan man ta fram de nyckeltal som är viktiga för det specifika företaget.

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»