Client/department cloud

Oavsett om du är 3PL, 4PL eller centralt ansvarig för frakt med flera avdelningar/underavdelningar, behöver du ett enkelt sätt att nå ut till kunder eller avdelningar.

Eftersom alla kostnader är kostnadsallokerade på kund/avdelningsnivå (med eller utan påslag) kan systemet enkelt rapportera detta till ansvariga personer.

Detta görs antingen genom att ge dem tillgång till client/department cloud eller genom automatiskt utskickade rapporter via vår prenumerationsfunktion för rapporter.

Här har kunden/avdelningen bara tillgång till sina data med sina kostnader/priser. De kan enkelt söka efter olika referenser eller hämta rapporter från tidigare perioder. Man kan ges tillgång till egendefinierade rapporter via vårt Power BI-system.

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»