Vendor management/landed cost

På Softlogs lägger vi in alla kundens leverantörer med tillhörande aliasnamn. På detta sätt kan vi koppla inköpsordrar upp mot både fraktkostnader och tullkostnader och på vå vis göra en landed cost analys

Leverantören kan själv enkelt ladda upp/sända in handelsfakturor och tillhörande dokumentation så att förtullningsprocessen blir enklare och så att du rationaliserar bort dyra mellanled med ankomstanmälningar och andra dokumentavgifter.

Alla kostnader kopplas ihop och kan paras mot respektive inköp så att du har full kontroll och överblick över totalkostnaden (landed cost) både på inköpsordrar och på produktgruppsnivå.

Rapporter och KPI:er på ton/km eller fraktandel efter varuvärde är rapporter som är tillgängliga direkt från systemet. På så sätt kan du se om du arbetar med rätt leverantörspåslag för respektive leverantör.

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»