Transport optimering

Som transport og logistikk konsulenter jobber tett med våre kunder for at transportøkonomien skal være optimal. Dette er en løpende prosess hvor vi tar frem fraktanalyser og varestrømanalyser så vi kan assistere våre kunder med ulike lønnsomhetsprosjekt og oppfølging av resultatet.

Vår fraktanalyse ser på transportmønsteret og ser om vi kan finne lønnsomhets lekkasjer simuleringer som dette kan gi oss svaret: 

  • Lager / Crossdock – tyngdepunkt analyse
  • Vareflyt- og kostnadsanalyser
  • Intern kapasitet versus outsourcing
  • Endring av handels betingelser – INCO terms
  • Tilpasse til endringer, f.eks. nye markeder, nye produkter, ny sourcing
  • Emballering av gods

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»