Transportoptimering

Som transport- och logistikkonsulter arbetar vi nära våra kunder för optimering av transportekonomin. Det är en löpande process där olika fraktanalyser och varuflödesanalyser ger utgångspunkt för olika lönsamhetsprojekt som analyseras och följs upp.

Genom våra fraktanalyser kontrollerar vi aktuella transportmönster för att eventuellt förbättra lönsamheten och optimera transporterna. Detta illustreras via simulering vad det exempelvis gäller:

  • Lager / crossdocking tyngdpunktsanalys
  • Varuflöden och kostnadsanalyser
  • Intern kapacitet kontra outsourcing
  • Ändring av avtalsvillkor, Incoterms med mera
  • Anpassade förändringar, exempelvis nya marknader, nya produkter eller ny outsourcing
  • Emballering av gods

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»