Transport og logistikk

Transport og logistikk

Hvorfor øker kostnadene for transport og logistikk?

Kostnader som i dag er knyttet til transport og logistikk er stadig økende, og det har flere årsaker.

Produksjonen av våre varer sentraliseres og flyttes ofte lengere i fra Norden, noe som gjør at kostnader for transport og logistikk øker.

Internetthandelen har blitt en del av vår hverdag og kravet på raskere leveringer til spredde områder gjør at stordriftsfordeler som samsending eller linehaul blir trumfet av ønske om rask levering. Om den da i tillegg skal leveres på døren så har også kostnader i forbindelse med «last mile» kommet som et tillegg.

Som alle vet har også økninger på poster som drivstoff og lønninger en påvirkning på kostnadene av transport og logistikk.

Få kontroll på kostnadene for transport og logistikk – vår løsning:

Vi i softlogs.net arbeider hver dag for at våre kunder skal få bedre kontroll på sine kostnader for transport og logistikk. Det vi starter med er å sjekke at transportfakturaen er i henhold til fraktavtalen. Vi kontrollerer også om den er fakturert i henhold til booking eller bestilling.  Fraktfakturakontroll er den enkle delen av vår økonomiske kontroll av kostnadene på transport og logistikk.

Vi jobber også med å redusere antall fraktfakturaer inn til våre kunder, og dette gjøres med at vi setter opp regler for kontering og kostnadsallokering på hver sending. Dette gjør at våre kunder får en enklere prosess med å booke senninger siden vi kan eliminerer antall kundenummer hos transportøren til et minimum. Det blir da færre fakturaer noe som er kostnadsbesparende både for transportør og kunde

Når vi har kostnadsført alle sendinger ned på ordre, kunde og produkt, så kan vi få eksakte fraktkostnader som er knyttet til kunde, produkt, region og marked. Basert på dette kan ledelsen enkelt måle lønnsomheten på produkter og områder. En slik «cost to serve» analyse gjør at man enkelt kan se om man jobber med rett dekningsbidrag på sine artikler og markeder.

Ved å måle fraktkostnaden som en andel av omsettingen på en ordre så har våre kunder dette som en nyttig KPI. Vi kan operere både med brutto fraktandel og netto fraktandel som da tar hensyn til hva man har fakturert i frakt på ordren.

Les mere om våre løsninger her: https://softlogs.net/no/losninger/

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om hvordan du kan få kontroll på kostnadene for transport og logistikk.

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»