Transport och logistik

softlogs

Varför ökar kostnaderna för transport och logistik?

Dagens kostnader för transport och logistik ökar hela tiden och det finns flera anledningar till det.

Produktionen av våra varor är centraliserad och flyttas ofta längre från Norden, vilket gör att kostnaderna för transport och logistik ökar.

Internet-handel har blivit en del av vår vardag och efterfrågan på snabbare leveranser till spridda områden gör att stordriftsfördelar som gemensam frakt eller linehaul övertrumfas av önskan om snabb leverans. Om det sedan dessutom ska levereras till dörren så har även kostnader i samband med ”last mile” kommit som tillägg.

Som alla vet påverkar höjningar på poster som bränsle och löner också kostnaderna för transport och logistik.

Få kontroll över kostnaderna för transport och logistik – vår lösning:

Vi på softlogs.net arbetar varje dag för att våra kunder ska ha bättre kontroll över sina kostnader för transport och logistik. Det vi börjar med är att kontrollera att transportfakturan stämmer med fraktavtalet. Vi kontrollerar även om det har fakturerats enligt bokningen eller beställningen. Fraktfakturakontroll är den enkla delen av vår ekonomiska kontroll av kostnaderna för transport och logistik.

Vi arbetar även med att minska antalet fraktfakturor som skickas till våra kunder och det görs genom att sätta upp regler för kontering och kostnadsallokering på varje försändelse. Detta gör att våra kunder har en enklare process att boka försändelser eftersom vi kan eliminera antalet kundnummer hos transportören till ett minimum. Det blir då färre fakturor, vilket är kostnadsbesparande för både transportören och kunden.

När vi har kostnadsfört alla försändelser ner på order, kund och produkt kan vi få exakta fraktkostnader som är kopplade till kund, produkt, region och marknad. Utifrån detta kan ledningen enkelt mäta lönsamheten för produkter och områden. En sådan ”cost to serve”-analys gör att du enkelt kan se om du arbetar med rätt marginalbidrag på dina artiklar och marknader.

Genom att mäta fraktkostnaden som en andel av omsättningen av en order har våra kunder detta som en användbar KPI. Vi kan operera både med en bruttofraktandel och en nettofraktandel som då tar hänsyn till vad som fakturerats för frakt på ordern.

Läs mer om våra lösningar här: https://softlogs.net/sv/vara-losningar/

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»