Support og kundeoppfølging

Vår suksess er avhengig av at våre kunder lykkes  – support og kundeoppfølging er det viktigste vi gjør!

Som en del av løsningen er vårt ansvar blant annet følgende:

  • Opplegg og kvalitetssikring av fraktavtaler
  • Support mot kunde/transportør ved avvik
  • Avstemming imot regnskap/økonomi
  • Rapportering
  • Justering av variable tillegg og generelle tillegg

Vi har et team med fraktanalytikere og IT-konsulenter som bare jobber med transportøkonomi. Dette gjør at vi kan gi kvalifisert support og fraktanalyser slik at våre kunder har full nytte av systemet.

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»