Support og kundeoppfølging

Vår suksess er avhengig av at våre kunder lykkes  – support og kundeoppfølging er det viktigste vi gjør!

Som en del av den løsningen er vårt ansvar blant annet følgende:

  • Opplegg og kvalitetsikring av fraktavtaler
  • Support mot kunde / transportør ved avvik
  • Avstemming imot regnskap / økonomi
  • Rapportering
  • Justering av variable tillegg og generelle tillegg

Vi har et team med fraktanalytikere og it konsulenter som bare jobber med transportøkonomi. Dette gjør at vi kan gi kvalifisert support og fraktanalyser så våre kunder har full nytte av systemet.