Support og kundeoppfølging

Vår suksess er avhengig av at våre kunder lykkes  – support og kundeoppfølging er det viktigste vi gjør!

Som en del av løsningen er vårt ansvar blant annet følgende:

  • Opplegg og kvalitetssikring av fraktavtaler
  • Support mot kunde/transportør ved avvik
  • Avstemming imot regnskap/økonomi
  • Rapportering
  • Justering av variable tillegg og generelle tillegg

Vi har et team med fraktanalytikere og IT-konsulenter som bare jobber med transportøkonomi. Dette gjør at vi kan gi kvalifisert support og fraktanalyser slik at våre kunder har full nytte av systemet.