Fortolling – landed cost

Som transport og logistikk konsulenter jobber tett med våre kunder for at transportøkonomien skal være optimal. Dette er en løpende prosess hvor vi tar frem analyser og kan assistere våre kunder med ulike lønnsomhetsprosjekt og oppfølging av resultatet.

Vi har erfart at tollkostnader er noe som fort kan bli komplisert og går derfor under radaren. Softlogs.net har over 30 års erfaring med tollrelaterte problemstillinger og vet at vi enkelt kan spare våre kunder for store unødvendige kostnader, her er eksempler på problemstillinger som vi jobber med:

  • Tollager analyse
  • Omberegning
  • Optimering av tollrutiner
  • Sverige / Norge / Danmark – automatisk grensepassering
  • Landed cost
  • Returhåndtering

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»