Tull – landed cost

Som transport- och logistikkonsulter arbetar vi nära våra kunder för optimering av transportekonomin. Det är en löpande process där olika fraktanalyser och varuflödesanalyser ger utgångspunkt för olika lönsamhetsprojekt som analyseras och följs upp.

Tullkostnader kan vara komplicerade att beräkna och hamnar ibland ”under radarn”. Softlogs.net har mer än 30 års erfarenhet av avgiftsrelaterade frågor och med den erfarenheten kan vi bidra till att undvika onödiga kostnader. Några exempel på problemställningar vi arbetar med:

  • Tullageranalys
  • Ombärkning
  • Optimering av tullrutiner
  • Automatisk gränspassage Sverige / Norge / Danmark
  • Landed cost
  • Returhantering

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»