Våre løsninger

De som vet mest, vinner!

Faget transportøkonomi og prisstruktur er et komplekst område. Vi har sett at bransjen i dag består av mange konsulentselskaper som tilbyr tjenester for å optimere selskapets frakter, noe som kan være meget lønnsomt. Vi har også erfart at de teoretiske modeller som fraktkonsulenter benytter ikke alltid lar seg gjennomføre i praksis, noe som gjør at kunden i praksis kan ende opp med en dyrere løsning da ofte besparelsen betyr at selskapet må bytte transportør for å oppnå gevinsten.

Vi ønsker å gi kundene et enkelt verktøy og nødvendig support til å kunne gjøre fraktanalysen selv, og oppnå en god transportøkonomi med hjelp av vår overvåkingsprosess og system.

For de kunder som ikke har resussjer til å gjøre oppfølging av transportprosessen selv tilbyr vi fraktkonsulenter og sammarbeidspartnere som kjenner våre system og metoder godt og kan gjøre denne jobben løpende til en fast avtalt pris.

Vi tilbyr derfor følgende basistjenester inkludert i vår løsning

  • Opplegg av fraktavtale
  • Månedlig oppdatering av frakttillegg
  • Dialog med transportør i forbindelse med avvik og claims

 

softlogs-support

 

Vi tilbyr også løpende tjenester og opplæring så at de interne prosessene kommer på plass i organisasjonen slik at vi kan sette en effektiv håndtering av fraktkostnad administrasjon og godt samspill og integrasjon med selskapets øvrige TMS / ERP systemer.