Transport innkjøp

Som transport og logistikk konsulenter jobber tett med våre kunder for at transportøkonomien skal være optimal. Dette er en løpende prosess hvor vi tar frem fraktanalyser og varestrømanalyser så vi kan assistere våre kunder med ulike lønnsomhetsprosjekt og oppfølging av resultatet.

Arbeidet med forhandling, simulering  av priser og transportavtaler er tidkrevende, vi har imidlertid spesialisert oss på å hjelpe våre kunder med den tidkrevende delen og tilbyr derfor følgende tjenester:

  • RFQ – Tender Management
  • Simulering og Analyse
  • SLA – Service Level Agreement
  • SOP – Standard operating procedure

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre løsninger innen transport og logistikk / transport innkjøp.

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»