Miljørapporter

miljørapporter

Softlogs er stolte av å nå kunne tilby miljørapporter direkte i vår skybaserte løsning. Med økt fokus og krav fra kunder og ledelse kan det være utfordrende å ta de riktige grepene for å redusere selskapets miljøavtrykk.

Løpende måling av Co2 og Nox på ordrenivå

Miljørapportering har blitt stadig viktigere innen transport og logistikk. Vi er stolte av å nå kunne tilby miljørapporter direkte i vår skybaserte løsning. Nå kan våre kunder enkelt komplettere deres miljøregnskap. Softlogs tilbyr komplett visualisering av Co2 og Nox utslippstall med fokus på hvilke tiltak ditt selskap kan iverksette for å skape en grønnere hverdag.

Grønnere hverdag

Mål og følg trendene fortløpende for å se om tiltakene har ønsket effekt. Løsningen baserer seg på sendinger eller bookinger lest inn i vårt system. Slik har du alltid et komplett bilde av periodens utslippstall uavhengig av om transportøren har sendt ut miljørapporter.

God oppdeling av målingene slik at rett tiltak kan settes i gang

Vi analyserer og komplementerer informasjonen med alle de faktorene som trengs for å gjennomføre utslippsberegningen. Miljørapporten dekker selskapets egendefinerte soner, ruter, kunder og helt ned på salgsordrenivå. Du vil alltid kjenne deg igjen i miljørapportene fra Softlogs.

Miljørapportering i transport og logistikksektoren er ikke bare innen noen få år en plikt, men også en mulighet. Ved å ta ansvar for miljøpåvirkningen kan selskaper ikke bare bidra til en mer bærekraftig fremtid, men også nyte fordelene av et bærekraftig omdømme, kostnadsbesparelser og innovasjon. Dette vil ikke bare hjelpe selskapene å overleve, men også trives i en stadig mer bevisst og miljøbevisst verden.

Åpne og nøyaktige miljørapporter gir en organisasjon muligheten til å forstå sin påvirkning, identifisere områder for forbedring og demonstrere sitt engasjement for bærekraft.

Derfor er det avgjørende for transport- og logistikkselskaper å redusere sin klimapåvirkning. Dette kan oppnås gjennom tiltak som å investere i mer drivstoffeffektive kjøretøy, bruke fornybare drivstoffalternativer, optimalisere ruter for å redusere unødvendige kilometer, og implementere energieffektive teknologier i deres operasjoner.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer om våre miljørapporter.

If you measure it – you will go greener

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»