Jul og nyttårshilsen

  • Med fortsatt fokus på kostnadseffektivitet i 2021

Det ble ett annerledes 2020 enn det vi så for oss. Ikke kan vi håndhilse på kjente og ukjente, og vi må fortsette å holde avstand til hverandre.

softlogs står heldigvis fjellstøtt i denne strømmen av utfordrende endringer. Pandemien, som sendte alle medarbeiderne til hjemmekontor, har ikke greid å bremse oss i særlig grad.

Mange av våre kunder har utnyttet denne perioden med fokus på kostnadseffektivitet, dette har medført at vi har jobbet godt sammen med våre kunder for videreutvikling av både våre løsninger samt enda bedre analyse rapporter mot kundens egne KPI-er. Dette er noe alle våre kunder vil få nytte av.

  • Nye medlemmer i «familien»

Derfor er det ekstra hyggelig å se at flere kunder ser nytten av våre løsninger. Følgende kunder er kommet til siden sommeren i 2020 :

– Storex AB                                  – Colliflow AS
– Onninen AS                             – Uponor Europe
– Direktronik AB                        – Plantagen logistics
– Carpet Vista AB                       – PetCare AB

  • Partnere og samarbeid

Våre kunder får enda større nytte av vår løsning gjennom vår kostnadsallokering og konteringsregler. I 2020 så har vi hatt fokus på å få mer automatikk for en enda bedre håndtering. Dette har medført at vi har fått på plass veldig gode integrasjoner med samarbeidspartnere slik at informasjonen flyter sømløst gjennom til økonomi. Pr idag så kan vi tilby integrasjoner mot følgende nye partnere :

  • Attestasjonssystemer – fraktfakturaen auomatisk kontert før overføring til økonomi

Eyeshare – sømløst integrert via API
Opter – sømløst integrert via XML integrasjon
Medius Flow – kommer i Q1-2021

  • EDI Hub/EHF leverandører – få fraktfakturaen direkte over til Økonomi som EHF

LogiQ – integrert via API
iSys – kommer i Q1-2021

  • ERP systemer – automatisk kontering og prisoppslag

Lawson/M3
SAP

  • Nye avanserte analyser med våre nye Power BI rapporter

Takket være vårt nye rapporteringsverktøy så har det å blitt enda enklere å få oversikt både på transporttjenster, transportkostnader, avsetningstall og fraktandeler i forhold til ordre og kunde. Ta kontakt med oss for demo/gjennomgang av hvordan dine fraktkostnader ser ut gjennom vårt nye analyseverktøy.

  • Vi pusher transportørene videre

I samarbeid med våre kunder så har vi nå fått bedre attention hos våre transportører. Dette har medført at fler og fler tilpasser seg våre krav til bedre informasjon på EDI faktura og sendingstatistikk. Som igjen gjør at vi kan visualisere eksakt hva som ligger i den kostnaden som blir fakturert fra transportørene. Vi har i skrivende stund fått tilbakemelding fra Schenker og Bring at de vil tilpasse seg og synliggjøre alle tilleggene i forbindelse med faktureringen. Vi venter spent på når de klarer å være ferdige på sin side.

  • Vi gleder oss til ett spennende 2021

Vi gleder oss til ett spennende 2021 og samtidig ønsker vi dere alle en flott jul og nyttårsfeiring og håper at vi i løpet av Q3-2021 kan invitere dere alle til ett kundetreff for en faglig og sosial gathering.

Med vennlig hilsen
Alle oss i softlogs

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»