Klimarapporter

Klimarapporter – carbon footprint transport

Softlogs er stolte av å nå kunne tilby klimarapportering av frakt direkte i vår skybaserte løsning. Med økt fokus og krav fra kunder og ledelse kan det være utfordrende å ta de riktige grepene for å redusere selskapets miljøavtrykk. Vår Co2 rapportering på frakt er i henhold til GLEC rammeverk (Global Logistics Emissions Council framework).

Løpende måling av Co2 og Nox på ordrenivå

Med Softlogs miljørapportering på frakt kan våre kunder enkelt komplettere deres miljøregnskap. Softlogs tilbyr komplett visualisering av Co2 og Nox utslippstall fra transport med fokus på hvilke tiltak ditt selskap kan iverksette for å skape en grønnere hverdag.

Grønnere hverdag med klimaregnskap på frakt

Mål og følg trendene fortløpende for å se om tiltakene har ønsket effekt. Løsningen baserer seg på sendinger eller bookinger lest inn i vårt system. På denne måten har du alltid et komplett bilde av periodens utslippstall uavhengig av om transportøren har sendt ut miljørapporter.

God oppdeling av målingene slik at rett tiltak kan settes i gang

Vi analyserer og komplementerer informasjonen med alle de faktorene som trengs for utslippsberegningen. Klimarapporten dekker selskapets egendefinerte ruter, soner, kunder og helt ned på salgsordrenivå. Du vil alltid kjenne deg igjen i klimarapportene fra Softlogs.

If you measure it – you will go greener