Elon Group med store besparelser på innovative løsninger fra softlogs

Med løsningene fra softlogs får vi all frakt relatert informasjonen tilgjengelig på ett sted. Her kan vi følge opp alle transportkostnader ned på butikk- , ordre-, artikkel- og kundenivå eller bruke standardrapportene på kunde- og artikkelnivå for Cost To Serve analyser, sier logistikkutvikler Markus Luthman i Elon Group AB.

Elon Group AB regner med å redusere sine fraktkostnader med 3-5% takket være softlogs cloudløsning for fraktanalyse og kostnadskontroll. – Vi regner med å gjøre betydelige besparelser i året på softlogs investeringen, sier logistikkutvikler Markus Luthman. – Kontroll over transportkostnadene gir oss klingende mynt i kassa.

Like mye et finans- som et logistikksystem

Luthman ble tildelt ansvaret for logistikk- og transportutvikling i Elon for 1 ½ år siden og hans primære oppgave var å implementere et nytt lagerhåndteringssystem, noe han hadde gjort på Elektroskandias sentrallager. – Ledelsen i Elon så raskt behovet for bedre kontroll og oversikt over fraktkostnadene og det var bakgrunnen for at vi kontaktet softlogs, sier Luthman. Han mener løsningen fra softlogs i like stor grad omhandler alt fra produkt- til kundelønnsomhet. Vi har nå full kontroll på hvor ofte varer leveres til våre butikker, noe som kan bidra til større lokal lønnsomhet.

Fra fakturakontroll til finansiell oversikt

– Med løsningene fra softlogs får vi all frakt relatert informasjonen tilgjengelig på ett sted. Her kan vi følge opp alle transportkostnader ned på butikk- , ordre-, artikkel- og kundenivå eller bruke standardrapportene på kunde- og artikkelnivå for Cost To Serve analyser. Samtidig har månedslutt blitt vesentlig enklere for oss ved at softlogs automatisk allokerer kostnad til riktig avdeling/butikk og synliggjør hva vi må avsette av fraktbeløp basert på våre bokninger, sier Luthman, som er stolt når han forteller om løsningen.

Problemer med å kontrollere fraktkostnadene

– Før vi gikk til anskaffelse av løsningen til softlogs hadde vi utfordringer med å forstå og kontrollere våre årlige fraktkostnader. Klarer vi å redusere dem med 3-5 prosent, utgjør det betydelige besparelser, som vi kan legge på vår bunnlinje, sier Luthman. – I overgangen til den nye løsningen var det viktig å forstå våre fraktkostnader. Dette kan nå gjøres enklere og med bedre presisjon. Til nå har løsningen levd opp til våre forventninger. Det er brukervennlig og har meget god funksjonalitet. Softlogs supportteam er raske på banen, løsningsorienterte og lydhøre for våre ønsker og behov.

Elons første løsning for avansert fraktanalyse

Løsningen fra softogs er Elons første heldigitaliserte løsning for fraktanalyse og kostnadskontroll. I sin forrige jobb i Elektroskandia hadde Luthman ansvaret for et prosjekt med å bytte eksisterende TA-system og fakturakontrollsystem. Her fikk han kunnskap om softlogs og elektrogrossistens positive erfaringer med deres løsninger – Det tok ikke lang tid å motivere til valg av samme løsning hos Elon. På et fredagsmøte i fjor høst ble det et enstemmig ja om å velge softlogs for å løse våre fraktutfordringer. Deretter presenterte Øistein Solberg softlogs og løsningene i detalj.

Luthman har nærmere 15 års erfaring innen Supply Chain Management og Operational Excellence fra selskaper som Ericsson, Volvo og Elektroskandia.

Klikk her for å hente hele artikkelen.

https://www.softlogs.net/wp-content/uploads/2020/03/Elon-softlogs-referanse-2020.pdf

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»