Ellos Group får stenkontroll på fraktkostnadene med hjelp av Softlogs

Med 5 millioner forsendelser per år trengte e-handelsgiganten Ellos Group et robust og smidig system for å optimalisere logistikken. Valget falt på det helt automatiserte og skybaserte Softlogs. «Dem hjelper oss med kostnadsbesparelser og gir oss helt nye innsikter», sier Josefine Motten Wernerby, logistikkcontroller på Ellos Group.

Ellos Group har gjennomgått et paradigmeskifte i selskapets historie og utvikles til et rendyrket e-handelsselskap, som utover klær og tekstiler også selger senger, sofaer og utemøbler. I dag sender man 5 millioner forsendelser årlig, fordelt over merkevarene Ellos, Jotex og Homeroom.

«Har vært veldig tidskrevende for oss»

Ett slikt maskineri stiller enormt høye krav på logistikken, og en hel del håndspålegging for at alle tallene skal bli riktig.

«Vår virksomhet er ganske personavhengig siden vi håndterer ekstremt store fakturamengder innom logistikken. Tidligere har det meste blitt gjort manuelt, og ettersom det er veldig viktig at alt blir riktig har det i sin tur vært veldig tidskrevende», forteller Josefine Motten Wernerby.

For et par år siden begynte Ellos Group derfor å lete etter en smidigere løsning og kom da i kontakt med selskapet Softlogs. Et svensk programvareselskap som med hjelp av avanserte algoritmer og maskininnlæring analyserer avvikelser i ett selskaps logistikkjede.

Takket være Softlogs system kan selskaper få stenkontroll på transportkonstandene og direkte oppdage eventuelle «lekkasjer», som til slutt kan innebære dårligere marginer.

«Vi har de seneste årene sett store forendringer i vårt distribusjonsbehov og har til eksempel økt antall transportører som vi samarbeider med veldig mye. I kombinasjon med økende transportkostnader på grunn av omverdens situasjon, har det blitt alt viktigere for oss å forstå vårt fraktnetto og kontrollere utgiftene», sier Josefine Motten Wernerby.

Kostnadsfritt webinar om Softlogs tjenester.

Implementeringen av Softlogs system er nå i full gang på Ellos Group, og programvaren har allerede gitt dem nye innsikter rundt fraktkostnadene.

«Det kan handle om at vi får fakturaer som avviker fra avtalen, eller at vi sender produkter på en måte som innebærer unødige straffegebyrer. Alt slikt oppdager Softlogs og presenterer det på en oversiktlig måte. Vi tror at Softlogs i framtiden kommer til å kutte tiden vi legger på slikt arbeide markant», sier Josefine.

Vil ditt selskap også vite mer om hvordan Softlogs kan hjelpe dere? Den 4 mai arrangerer Softlogs et webinar om hvordan man får bedre kontroll på sine fraktkostnader, der man blant annet tar opp:

  • Kostnadsallokering og kontering av fraktfakturaer
  • Avsetninger av fraktkostnader ved månedsslutt
  • Hvilken besparingspotensial finnes det?

Les mer om webinaret og meld dere på her!

Hva våre kunder sier

«Bedre fraktavtaler og en nøyaktig fakturakontroll som gir rask oversikt er viktig for oss. Dessuten gir systemet oss full kontroll og en trygghet på at ting er rett, og det gjør at vi sparer mye, både tid og økonomi.»
«Prosesser som før tok timer, er nå gjort med et klikk.»
«Felleskjøpet valgte FIM - Freight Invoice Management fra softlogs, bedre kontroll, raskere kostnadskontering og rapportering er viktige funksjoner.»
«Softlogs er like mye et finans- som et logistikksystem, det har tatt oss fra fakturakontroll til full finansiell oversikt.»
«Med softlogs på laget snakker vi om millionbesparelser.»
«Jeg vet ikke om noen aktør som er i nærheten av å levere det softlogs leverer.»