Våre løsninger

3PL Software

Vi har en egen 3pl software løsing for de som kjøper og selger transport. Denne leser inn fakturaer og kontrollerer disse via vår Freight Invoice Management – FIM. I vår Freight Agreement Contol – FAC har vi et eget 3PL regelverk som automatisk skaper salgsfakturaer basert på frakten som er kjøpt.

Løsingen blir brukt av 3PL selskaper og større selskaper som har en egen logistikkavdeling og flere datterselskaper.

Her er noen funksjoner som våre kunder har stor nytte av:

  • Frakt resultat kontroll
  • Automatiske salgspriser
  • Kjøpspris VS salgspris ned på sendingsnivå
  • Avtalekotroll
  • Samlastings optimering
  • Automatisk kontroll av inngående fraktfakturer

Kontakt oss gjerne for mer informasjon angående 3pl software