Cost to serve – strategiska analyser

Som transport- och logistikkonsulter arbetar vi nära våra kunder för optimering av transportekonomin. Det är en löpande process där olika fraktanalyser och varuflödesanalyser ger utgångspunkt för olika lönsamhetsprojekt som analyseras och följs upp.

Analyserna (Cost to serve) utgör underlaget för strategiska beslut.
Exempel på analyser kan vara:

  • Vad kostar ”fri frakt”?
  • Har vi dåligt täckningsbidrag på vissa order avseende fraktkostnaden?
  • Har vi rätt kalkyl på produkten där fraktkostnaden ingår?
  • Vilka kunder orsakar högsta fraktkostnader?
  • Hur påverkar de geografiska områdena vår lönsamhet?
  • Vilka kunder och produkter utgör största delen av fraktkostnaderna i förhållande till försäljningen?
  • Kostnad för sålda varor (COGS, Cost of Goods Sold)

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»