Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller Software & Logistic Solutions Nordic AB för webbplatsen softlogs.net

ANSVARAR FÖR BEHANDLING
Huvudansvarig för behandlingen av personuppgifterna är: Software & Logistic Solutions Nordic AB 920 429 734, Øistein Solberg.

VÅRT SYFTE FÖR BEHANDLING
Personuppgifter, som främst är namn, e-post och telefonnummer, samlas in för att kunna kommunicera med potentiella, befintliga och tidigare kunder samt för att skicka ut nyhetsbrev.
Behandling av personuppgifter kommer att följa personuppgiftslagen/personskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär användning av personuppgifter, såsom insamling, registrering, sammanställning och lagring eller en kombination av sådana användningar.

VAD BEHANDLAS OCH HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER
Vi samlar in en del personuppgifter frivilligt, det vill säga att användaren lämnar personuppgifter så att de kan beställa produkter och tjänster. Vi är skyldiga att samla in och lagra vissa personuppgifter i enlighet med gällande regelverk. (t.ex. redovisningshandlingar krävs enligt lag enligt bokföringslagen). Vi samlar in personuppgifter främst via kontaktformuläret på hemsidan, e-post, telefon, sms och meddelanden via sociala medier. Andra former av kommunikation kan också förekomma.
Observera att behandling av personuppgifter i relation till specifika tjänster och produkter kan regleras i separata avtal som görs tillgängliga på de specifika produktsidorna. Då och då genomför vi även användar- och kundundersökningar för att få en bättre förståelse för våra kunders behov. Vi kommer att sträva efter att berätta om hur vi använder informationen.
Software & Logistic Solutions Nordic AB varken samlar in, registrerar eller behandlar känsliga personuppgifter.

DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED ANDRA?
Viss delning av personuppgifter är nödvändig (en del också obligatoriska) för att driva vår verksamhet. Dessa kommer vanligtvis att vara IT-leverantörer (t.ex. webbhotell, e-post, mjukvara och molnbaserade tjänster), redovisning/revision, konsulttjänster och lagstadgad rapportering till myndigheter.

Vi använder databehandlingstjänsterna för att:
WordPress
Facebook
Google Analytics
Google Tag Manager
Mailchimp

Vi tror i god tro att alla dessa databehandlingstjänster följer GDPR-lagstiftningen.

SÄKRAR PERSONINFORMATION
Vi tar säkerheten på allvar och skyddar personuppgifterna på bästa möjliga sätt så att obehöriga inte får tillgång till eller har möjlighet att ändra och påverka personuppgifterna. Vi använder endast erkända IT-leverantörer och mjukvara.

TILLGÅNG OCH RÄTTELSE
Enligt 18 § personuppgiftslagen har du rätt att få tillgång till de uppgifter som har registrerats. Tillgång kan erhållas genom att skicka en skriftlig förfrågan till Software & Logistic Solutions Nordic AB. Om den registrerade informationen inte är korrekt eller om den är ofullständig kan du kräva att den rättas enligt 27 § personuppgiftslagen.

LAGRING OCH RADERING
Enligt 28 § personuppgiftslagen ska uppgifter som inte längre är nödvändiga med hänsyn till för vilket ändamål den lagrades raderas. Software & Logistic Solutions Nordic AB lagrar personuppgifter om kunder i enlighet med gällande norsk/europeisk lagstiftning.
Du kan när som helst kräva radering av alla personuppgifter vi har om dig, med undantag för uppgifter som vi är skyldiga eller skyldiga att hålla i enlighet med gällande regelverk, t.ex. bokföringslagen.
Om du inte längre vill ta emot mejl från oss, skicka ett mail till info@softlogs.net

ANVÄNDNING AV INFORMATIONSKAPSLAR (COOKIES)
Vi använder cookies på våra webbplatser för att besöksstatistiken ska vara tillförlitlig och för att öka funktionaliteten på våra sidor.
I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation – § 2-7 b. Användning av cookies/cookies är vi skyldiga att informera dig om vilka cookies vi använder.
Klicka på denna länk (kommer) för att läsa mer om vilka cookies vi använder och för att återkalla samtycke vid behov.

Vad våra kunder säger

« Bättre fraktavtal och en norggrann fakturakontroll som ger översikt som är viktigt för oss. Systemet ger oss även full kontroll och en trygghet på at saker är rätt, och det gör att vi spar mycket, både tid og ekonomi.»
«Processer som förr tog timmar, är nu gjort på ett klick.»
«Felleskjøpet valde FIM - Freight Invoice Management från Softlogs, bättre kontroll, snabbare kostnadskontering och rapportering är viktiga funktioner.»
«Softlogs är lika mycket ett finans- som ett logistiksystem, det har tagit oss från fakturakontroll till full finansiell översikt.»
«Med Softlogs på laget pratar vi om miljonbesparingar. »
«Jag vet inte om någon aktör som är i närheten att leverera det Softlogs levererar.»