Tjänster

Som transport- och logistikkonsulter arbetar vi nära våra kunder för optimering av transportekonomin. Det är en löpande process där olika fraktanalyser och varuflödesanalyser ger utgångspunkt för olika lönsamhetsprojekt som analyseras och följs upp.

Förhandlingsprocesser, simuleringar av priser och transportavtal är tidskrävande. Softlogs.net har specialiserat sig på detta och erbjuder följande tjänster:

  • Avtalshantering (Tender Management, RFQ)
  • Simuleringar och analyser
  • Servicenivåavtal (SLA, Service Level Agreement)
  • Standardiserat tillvägagångssätt (SOP, Standard Operating Procedure)

Kontakta oss gärna för mer information om fraktupphandling.