Vendor management/landed cost

Vendor management / landed cost

På Softlogs lägger vi in alla leverantörer med tillhörande aliasnamn. På detta sätt kan vi koppla inköpsordrar upp mot både fraktkostnader och tullkostnader och på vå vis göra en landed cost analys

Leverantören kan själv enkelt ladda upp/sända in handelsfakturor och tillhörande dokumentation så att förtullningsprocessen blir enklare och så att du rationaliserar bort dyra mellanled med ankomstanmälningar och andra dokumentavgifter.

Alla kostnader kopplas ihop och kan paras mot respektive inköp så att du har full kontroll och överblick över totalkostnaden (landed cost) både på inköpsordrar och på produktgruppsnivå.

Rapporter och KPI:er på ton/km eller fraktandel efter varuvärde är rapporter som är tillgängliga direkt från systemet. På så sätt kan du se om du arbetar med rätt leverantörspåslag för respektive leverantör.