Kundsupport och konsulttjänster

Vår framgång är avhängig våra kunders framgång. Support och kunduppföljning är det viktigaste vi gör!

Som en del av detta förhållningssätt inkluderar vårt ansvar följande:

  • Upplägg och kvalitetssäkring av fraktavtal
  • Support till kund / transportör vid avvikelse
  • Avstämning mot redovisning / ekonomi
  • Rapportering
  • Justering av variabla tillägg och generella tillägg

Vi har ett team med fraktanalytiker och IT-konsulter som bara arbetar med transportekonomi. Detta gör att vi kan tillhandahålla kvalificerad support och fraktanalys så att våra kunder får ut största möjliga nytta av systemet.