Price query (API + App)*

Prisförfrågan på transport

Prisförfrågan utgör grunden för alla prisberäkningar mot fraktavtal i Softlogs. Funktionaliteten finns tillgänglig både som en APP som en ren supportfunktion för orderregistreringen, eller som ett REST API som kan anropas direkt från ordersystemet.

Fördelen med att använda denna funktion för prisförfrågan är att vi registrerar alla förfrågningar och kontrollerar dessa mot tidigare förfrågningar kontra faktiska fraktkostnader. På så sätt får du en varning om det tidigare varit en stor avvikelse på en liknande leverans. En känd problemställning med detta är att man saknar detaljerad information om förpackning / volym när man registrerar ordern.

*REST API = annat system gör förfrågan mot prisdatabasen

*APP = websida där användaren kan göra förfrågan manuellt.