KPI Rapportering – Power BI

KPI – My Business fokus

Vi kan samla in data från alla våra moduler till en översiktsvy där vi presenterar ekonomiska nyckeltal och rapporter till ansvariga för såväl ekonomi och logistik.

KPI är ett hjälpmedel så att man kan se vilka förbättringar som kan göras i de interna processerna så att kunden kan vara en professionell transportköpare och beställa rätt transporttjänst med rätt kvalitet.

  • Analyser som visar om du bokar rätt produkt/transportör
  • Fakturakvalitet från transportören
  • Fördefinierade rapporter för transportmöte, ledningsmöte, etc.
  • Trender
  • ABC-analyser – kund, leverantör och produkt
  • Cost to serve analyser

På ett enkelt vis kan man ta fram de nyckeltal som är viktiga för det specifika företaget.