Klimatrapporter

Klimatrapporter

Softlogs är stolta över att nu kunna erbjuda klimatrapportering direkt i vår molnbaserade lösning. Med ökat fokus och krav från kunder och ledning kan det vara utmanande att ta rätt steg för att reducera företagets miljöavtryck.

Kontinuerlig mätning av Co2 och Nox på ordernivå

Med Softlogs klimatrapport kan våra kunder enkelt komplementera deras miljöräkenskap. Softlogs erbjuder komplett visualisering av Co2 och Nox utsläpp med fokus på vilka handlingar ditt företag ska ta för att skapa en grönare vardag.

Grönare vardag

Mät och följ trenderna fortlöpande för att se om handlingarna har önskad effekt. Lösningen är baserad på sändningar eller bokningar som är inlästa i vårt system. På detta vis har du alltid en komplett bild av periodens utsläpp oberoende av om transportören har skickat ut miljörapporter.

Bra uppdelning av mätningarna så att rätt åtgärder kan initieras

Vi analyserar och komplimenterar informationen med alla de faktorer som behövs för utsläppsberäkningen. Klimatrapporten täcker företagets egendefinierade rutter, zoner, kunder och helt ned på försäljningsordernivå. Du kommer alltid känna igen dig i klimatrapporterna från Softlogs.

If you can measure it – you will go greener