Freight Invoice Management

FIM – Freight Invoice management

Systemet för fakturakontroll och transportanalys samlar data från verksamhetens ordersystem, transportbokningar och fraktfakturor/sändningsstatistik. Genom att systemet analyserar trender och avvikelser får vi fram förbättringspotentialer när det gäller både befintliga avtal/transportbolag och verksamhetens interna processer på lager- och orderavdelningar. FIM fångar upp alla avvikelser baserat på ett omfattande regelverk, definierat i samråd med våra erfarna logistikkonsulter.

Enkelt att komma igång

Vi tar på oss hela ansvaret för knytningen mot externa aktörer och de data som behövs för att få fram önskat resultat. Detta gör vi med minimal belastning av IT-avdelningen och övriga berörda hos dig som kund.

Detta får du i denna modul:

 • Fraktfaktura kontroll
 • Analys av transportkostnad
 • Leveranskvalitet
 • KPI:er för transporter
 • Bokningskvalitet
 • Avvikelse i kronor och procent
 • Bokat v/s fakturerat
 • Fakturerad kostnad v/s fraktavtal
 • Dubbla förekomster av sändningar
 • Underrättelse vid höga tilläggskostnader
 • Sändningar som är utanför avtalet