Freight Cost Allocation

Freight Cost Allocation

Att knyta kostnaden dit den hör hemma är ofta baserat på att man använder X antal kundnummer hos transportören och motsvarande antal fakturor.

Vi kostnadsallokerar och gör fraktkontering, på sändingsnivå så att avtalsstrukturen gentemot transportören förenklas och antalet fakturor minskar.

Detta är en win-win-lösning för både transportör och transportköpare, och ger et bra frakträkenskap.

Tack vare våra avancerade regler, med hjälp av både kostnadsställen och fraktriktning (in/ut från lager) kan vi dessutom bygga kompletta konteringstränger med flera dimensioner.

Informationen kan integreras mot attestsystem eller ERP-system så att du kan få automatiserad kontering av frakt.