Freight Cost Allocation

Freight Cost Allocation

När fraktfakturaen är kontrollerat görs även en automatiskt kontering av frakt baserad på kundens bokföringsregler. Det sparar mycket tid när fakturakostnaden skall fördelas till flera avdelningar och försäljningsagenter.

För att effektivisera konteringsarbetet med fraktfakturor så tillhandahåller vi integreringar mot de flesta attestsystem som Eye-Share, Basware och Lexmark / Readsoft, samt mot ekonomisystem som SAP, Lawsson och Microsoft Dynamix.
Rent praktiskt betyder detta att vi levererar attesterade och kontrollerade fakturor färdigt in i ditt företags attesteringsprocess.

COGS (Cost of Goods Sold) / Cost to serve analyser

Genom att integrera orderinformation med lösningen så kan du fördela transportkostnaden ner på enhets/avdelnings- eller produktnivå. Detta ger en noggrannhet i förhållande till kostnad kontra varuvärde.

Transport cost allocation har blivit en mycket uppskattat funktion  hos våra kunder som sparar enormt mycket tid på transportavdelningen.